Vero- ja lakipalvelut

Ota yhteyttä

Ethän ole robotti? Syötä alapuolella oleva numerosarja.

VERO- JA LAKIASIANTUNTIJA YRITYKSESI MENESTYKSEN TUKIJANA

Tutustu alla yksityiskohtaisemmin vero- ja lakipalveluihimme sekä niiden tarjoamiin hyötyihin:  

 

Osakevaihto

Osakevaihdolla voidaan rakentaa konserni perustamalla liiketoimintaa harjoittavalle yhtiölle emoyhtiö. Järjestely on varainsiirtoveroa lukuunottamatta veroneutraali.

 

Hyödyt:

 • Riskienhallinta 
 • Yhtiön nettovarallisuuden piiloarvot saadaan näkyviin ja luodaan näin parhaimmillaan huomattaviakin verohyötyjä osinkoverotuksessa
 • Avainhenkilöiden sitouttaminen osakeomistuksella helpottuu

Yhtiömuodonmuutokset ja yhtiöittäminen

Yhtiömuodonmuutoksella voidaan rakentaa kulloiseenkin tilanteeseen sopiva liiketoiminnan muoto. Aluksi hyväksi todettu malli ei siis toimikaan välttämättä ikuisesti. Mahdollisia muutoksia ovat esimerkiksi:

 • Toiminimi → Avoin yhtiö, Kommandiittiyhtiö tai Osakeyhtiö
 • Avoin yhtiö tai Kommandiittiyhtiö → Osakeyhtiö

 

Hyödyt:

 • Riskienhallinta
 • Verotukselliset hyödyt

Sulautuminen, jakautuminen ja liiketoimintasiirto

Sulautumisen, jakautumisen ja liiketoimintasiirron avulla on mahdollista yhdistää tai erottaa toisistaan liiketoiminnan erinäisiä palasia. Oikein toteutettuna näistä yritysjärjestelyistä ei koidu yhtiölle tai sen omistajille veroseuraamuksia.

 

Hyödyt:

 • Tarkoituksenmukainen ja järkevä yritysrakenne kulloiseenkin tilanteeseen
 • Riskienhallinta
 • Tulevien yrityskauppojen huomiominen
 • Yhdistämällä eri liiketoiminnan osia on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä samalla, kun yhtiörakenne yksinkertaistuu

Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksella voidaan siirtää yritysomaisuutta seuraavalle sukupolvelle kaupalla, lahjalla tai näiden välimuodolla perheen yksilöllinen tilanne huomioiden. Samalla turvataan yhtiön toiminnan jatkuvuus.

 

Hyödyt:

 • Polulla on sudenkuoppia, mutta oikein toteutettuna saatavissa on huomattavia veroetuja
 • Uuden toimijan kannalta fiksun toimintamallin valinta
 • Luopuvan yrittäjän toimeentulon varmistaminen

Ennakkoratkaisut

Ennakkoratkaisuhakemuksella on mahdollista hakea tietystä verokysymyksestä verottajaa sitova kannanotto etukäteen.

 

Hyödyt: 

 • Etukäteinen varmuus verokohtelusta
 • Saadaan varmasti vastaus oikeaan kysymykseen

Yrityskaupat

Yhtiöiden omistajienvaihdoksiin kokonaan tai osittain liittyy myös monia yhtiö- ja vero-oikeudellisia kysymyksiä. Näissä tilanteissa huolehdimme siitä, että järjestely toteutetaan fiksuimmalla mahdollisella tavalla huomioiden myös rahoitukseen liittyvät näkökulmat.  Laadimme näihin tarpeisiin toimivat kauppakirjat tai vartioimme sinun ja yhtiösi etuja tilanteissa, joissa toinen osapuoli on laatinut tarkasteltavana olevan kauppakirjan

Yritysverotus

Tarjoamme kattavasti apua yritysverotuksen kinkkisiin kysymyksiin. Yritysverotuksen palvelumme liittyvät esimerkiksi seuraaviin:

 • Verosuunnittelu
 • Siirtohintoja koskevat dokumentit, suunnitelmat ja raportit, markkinaehtoisuuden varmistaminen
 • Veroilmoitukset hankalissa ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa
 • Vastaukset lisäselvityspyyntöihin
 • Vastineet, valitukset ja oikaisuvaatimukset
 • Kansainvälisen verotuksen tilanteet

Avainhenkilöiden sitouttaminen

Yhtiön kannalta merkittävä henkilöstö on tärkeää saada sitoutettua yhtiöön esimerkiksi osakeomistuksen avulla. Punnitsemme puolestasi kannattaako avainhenkilö sitouttaa esimerkiksi osakekaupalla vai osakeannilla, jotta sitouttaminen toteutetaan mahdollisimman edullisesti. Avainhenkilöiden sitouttamisessa toimii apuvälineenä myös osakassopimus, jonka suosittelemme laatimaan sitouttamisen osatoimena.

Sopimukset ja kauppakirjat

Sekä yksityisten että yritystoimintaan liittyvien sopimusten ja kauppakirjojen kohdalla on tärkeää varmistua siitä, että asiakirja sisältää kaiken tarvittavan ja täyttää asiakirjalle säädetyt muotovaatimukset. Näiden asioiden varmistamisen lisäksi voimme hoitaa myös kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan kaupanvahvistuksen.

Muutokset osakeyhtiössä

Yhtiön elinkaaren aikana tapahtuu lukuisia muutoksia, jotka tulee yleensä rekisteröidä kaupparekisteriin. Autamme ensinnäkin näiden muutosten tekemisessä ja rekisteröinnissä ja toisaalta huolehdimme siitä, että tehtävät muutokset ovat myös tarkoituksenmukaisia yhtiösi liiketoiminnan kannalta.

Onko yhtiöjärjestyksenne ajan tasalla ja toimiva? Me huolehdimme myös siitä.

Osakassopimukset

Osakassopimuksella voidaan sopia ennakollisesti osakkaiden kesken siitä, miten erilaisissa, usein erimielisyyksiä herättävissä tilanteissa toimitaan. Osakassopimus antaa toimintaohjeet esimerkiksi tilanteissa, joissa joku osakkaista haluaa lähteä yhtiöstä, on toimintakyvytön tai menehtyy. Sopimalla etukäteen erilaisista etuosto-oikeuksista ja lunastusehdoista voidaan välttää pahimmassa tapauksessa kalliitkin riidanratkaisukustannukset ja samalla varmistaa yhtiön mutkattoman toiminnan jatkuvuus.

Yhtiöiden perustaminen

Palveluihimme kuuluu myös erilaisten yhtiöiden perustaminen. Huolehdimme siitä, että perustettava yhtiö on etenkin yhtiömuodoltaan, rakenteeltaan ja yhtiöjärjestykseltään toimiva ja liiketoimintaa palveleva kokonaisuus, jolloin sinun ei tarvitse huolehtia kuin itse liiketoiminnasta. Hoidamme myös kaupparekisteriin tehtävien ilmoitusten rekisteröinnistä.

Muut palvelut

Tällä sivulla esitettyjen palveluiden lisäksi vastaamme myös kaikenlaisiin muihin lakiin ja verotukseen liittyviin kysymyksiin, joita yritystoiminnan keskellä herää. Voimme siis toimia ikään kuin yrityksenne ulkoistettuna lakiasiainosastona.

Copyright Serenum Oy  /  Tietosuojaseloste  /  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet