Yrityksille

Mielenrauhaa riskejä hallitsemalla.

Ota yhteyttä

Ethän ole robotti? Syötä alapuolella oleva numerosarja.

Yrityksille

Asiallinen koneturvallisuus edistää koneiden myyntiä

Koneen valmistajalta edellytetään koneturvallisuuden riskiarviointia, joka huomioon ottaen koneet suunnitellaan ja valmistetaan. Arvioinnissa määritellään konetta koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotka koneturvallisuusdirektiivi asettaa.  Riskien tunnistaminen ja niiden poistaminen niin koneiden kuin tuotantotilojen osalta on myös liiketaloudellisesti kannattavaa ja hyödyntää tuotantoa.

 

Tarjoamme kokenutta koneiden turvallisuusriskien tunnistamista, analysointia, poistamista ja hallintaa. Laatimamme tuotantokoneiden ja -tilojen turvallisuussuunnitelman avulla yritys pystyy todentamaan, että se ottaa huomioon koneiden direktiivivaatimukset ja että ratkaisu dokumentoidaan. Tekemämme turvallisuussuunnitelma toimii osana koneen suunnittelua ja jäännösriskien luettelo tukee käytännön työtä ja auttaa välttämään vahingot. Samalla osoitamme, että valitut turvatoiminnot täyttävät niille asetetut vaatimukset.

 

Autamme myös aiheeseen liittyvän byrokratian kanssa toimimisessa ja papereiden laatimisessa. Koneturvallisuussuunnitelman teossa käytössämme on vankka kokemus EN- ja ISO-standardeista ja erityisesti eri vientimaiden vaatimuksista ja edellyttämistä standardeista. Käytännössä hankitun koneturvallisuus- ja standardikokemuksemme ansiosta säästät omaa aikaasi monitahoisten asioiden selvittelyssä. 

Vero- ja lakiasiantuntija yrityksesi menestyksen tukijana

Yritysten verosuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaikki verotukseen liittyvät asiat on tehty, optimoitu ja hoidettu yrityksen kannalta edullisimmalla tavalla - niin, että voit nukkua yösi huoletta. Yrittäjää saattaa pohtia esimerkiksi ovatko kaikki veroasiat hänen ja omistamansa yrityksen kannalta hoidettu optimaalisesti? Kannattaako yritys jakaa yhdestä useampaan tai yhdistää eri yrityksiä yhdeksi? Milloin on hyötyä muuttaa yhtiörakennetta ja mitä se tarkoittaa? Mitä verottajan lähettämä kirje tarkoittaa ja mitä toimenpiteitä se vaatii? Mitä tehdä, jos halutaan irtisanoa työntekijä? Kannattaako perustaa uusi yritys? Onko yhtiöjärjestyksellä väliä yrityksen toiminnan kannalta? Kuinka paljon osinkoa kannattaa jakaa? Onko yrityksen tekemä kauppakirja juuri minun kannalta hyvä - pitäisikö siihen lisätä tai poistaa jotain?

 

Tarjoamme 20 vuoden kokemuksella apua erilaisten yritysverotuksen liittyvien asioiden läpikäymiseen, hoitamiseen ja lakineuvontaan. Erityistä huomioita kohdistamme yrityksen ja henkilö-omistajien muodostamaan kokonaisuuteen, jotta tilanne on kaikkien osapuolten kannalta optimaalinen. Varautumalla mahdollisiin ikäviin yllätyksiin, varmistat omaisuuden pysyvyyden ja yrityksen toiminnan jatkuvuuden.

 

Yritysverotuksen toimialueella otamme huomioon kokonaistilanteen sekä yrityksen että omistajan edut ja velvollisuudet. Käymme läpi veroilmoituksen kokonaistilanteen, varmistamme, että kaikki mahdolliset verovapaudet käytetään hyödyksi ja autamme välttämään veroilmoituksen tulkinnanvaraisuuksia. Autamme laskemaan ja puntaroimaan vaihtoehtoja verotuksellisesta näkökulmasta - luonnollisesti lain määrittelemissä puitteissa. Avustamme myös viranomaisten lähettämien lisäkysymyksiin vastaamisessa ja veropäätösten oikaisuvaatimuksissa. Tarvittaessa haemme ennakkoratkaisuja. Toimimme siis yrittäjän tukena ja tulkkina joskus hyvinkin hankalissa verotukseen liittyvissä tilanteissa.

 

Yritystoiminnassa on tavallista erilaisten sopimusten ja kauppakirjojen laatiminen. Tyypillisiä sopimuksia ovat kiinteistö- ja yrityskaupat, vuokrasopimukset, osakassopimukset ja sukupolven vaihdokseen liittyvät asia- ja kauppakirjat. Palvelemme yrityksiä sekä laatimalla että tarkastamalla erilaisia sopimuksia - laskemme sopimusten verotuksellisia seuraamuksia ja avaamme lainsäädännöllistä näkökulmaa. Kaupanvahvistus on osa toimintaamme. Erityisosaamistamme on konserniyhtiöitä ja lähipiiriyrityksiä koskeva siirtohinnoittelu ja niiden verotukselliset näkökulmat.  Avustamme myös yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksissa. 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA RISKIEN HALLINTA

Kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii jatkuvaa kehittämistä, omien mahdollisuuksiensa tunnistamista ja kehittämistä. Myös omien riskien analysointi ja hallinta ovat yrityksen toiminnalle vahvuus. Tyypillisiä riskejä ovat esimerkiksi avainosaajien vaihtuminen, taloustilanteen vaihtelut, asiakastarpeiden muutokset sekä oman tuotantoprosessien tehokkuus.

 

Me autamme näiden tekijöiden tunnistamisessa luomalla selkeitä prosessikuvauksia nykyisistä toimintatavoista, työvaiheista ja prosesseista. Tarjoamme analyyttisen ja asiantuntevan riskien hallintaan perustuvan osaamisen, jonka pohjalta yritys pystyy kehittämään tuotteitaan, prosessejaan ja toimintatapojaan. Palvelupakettimme perusteella asiakasyrityksellämme on parhaimmat edellytykset nähdä omat vahvuutensa: mitkä toiminnot vakuuttavat asiakkaat ja tuovat arvoa liiketoimintaan, mitä toimintoja on syytä vähentää tai eliminoida arvoa tuottamattomina.

 

Riskien hallinnan aikana tunnistamme ne tekijät, joihin yrityksen on syytä tarttua selviytyäkseen muuttuvassa tilanteessa ja määritämme toimenpiteet, mitä ne yritykseltä vaativat. Riskit voivat olla niin omassa toiminnassa ja prosesseissa kuin yrityksestä riippumattomia. Mitä teemme, jos meihin kohdistuu tietojärjestelmäloukkaus? Mitä jos toimitilat palavat? Mikä on toimintamme kannalta tehokkain ja eniten arvoa tuottava prosessimme? Mihin käytämme turhaa aikaa ja energiaa? Tekemämme riskienhallinta-analyysi ottaa huomioon yrityksen oman toimialan, tarpeet ja yksilöllisyyden ja tarjoaa selkeän liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman.

Tietosuoja kuntoon GDPR:n vaatimusten mukaisesti

Toukokuussa 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR edellyttää yrityksiltä huolellista ja määräysten mukaista tietojen säilytystä. Autamme yrityksiä niiden käsittelemien henkilötietojen tunnistamisessa ja toimintatapojen kuntoon laittamisessa. Kokoamamme selkeän ja tarkoituksenmukaisen tietotilinpäätöksen avulla yritys pystyy todentamaan tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisen henkilötietojen käsittelyn. Selvityksen aikana käydään läpi yrityksen toimintatavat ja prosessit, joka auttaa myös kehittämään yrityksen tietojenkäsittelyn prosesseja, eliminoimaan turhia toimenpiteitä ja keskittymään olennaiseen, yrityksen toiminnan kannalta hyödylliseen toimintaa ja tietojen käsittelyyn. Tekemämme tietotilinpäätös on erinomainen työkalu yritysjohdolle sisäisten prosessien kehittämiseksi ja GDPR -vaatimusten saavuttamiseksi.

Panosta yrityksesi osaamiseen

Yrityksen johdon ja henkilökunnan kouluttautuminen lisää tietotaitoa ja osaamista sekä antaa käytännön työkaluja riskien hallintaan. Tarjoamme koulutuksia liittyen yrityksen tietosuojaan, GDPR:ään, koneturvallisuuteen, yrityksen riskien hallintaan, osakassopimuksiin ja yritysverotukseen. Koulutustemme sisältöä voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaisesti.

 

Yrityksen tietosuoja - koulutus tarjoaa vastauksia kysymyksiin: miten tunnistaa omat tietovirrat? Miten niitä tulisi dokumentoida GDPR-asetus huomioiden? Millaisia ovat hyvät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät toiminnot? Miten välttyä karikoilta? Miten keskittyä oleellisiin prosesseihin oman toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta?

 

Koneturvallisuus - koulutuksessa käymme laaja-alaisesti läpi eri standardien vaatimukset, vientiin tähtäävän toiminnan edellytykset, koneturvallisuuden optimoinnin keskeisimmät toimenpiteet tuotannossa ja koneteollisuuden prosessien kannattavuuden.

 

Yrityksen riskien hallinta - koulutus tarjoaa vastauksia kysymyksiin: millaisia riskejä yritystoiminta sisältää? Mitä riskejä piilee tuotannossa? Miten hallitsemme tietoturvaan liittyvät riskit? Millaisia riskejä sisältyy työntekijöiden toimintaan ja heidän siirtyminen toiselle työnantajalle? Mitä ulkoisia riskejä on olemassa ja miten voimme varautua niihin? Miten voimme varautua yritystoiminnan riskeihin, hallita niitä ja minimoida ne?

 

Yrityksen osakassopimukset -koulutuksessa käymme läpi osakassopimusten keskeisimmät asiat. Jämäkkä koulutuspaketti antaa esimerkiksi vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miksi kannattaa tehdä osakassopimus? Millä tavoin yritys hallitsee riskejä tekemällä osakassopimuksen omistajien välillä? Millaisista asioista kannattaa sopia osakkaiden välillä? Millaisia vaihtoehtoja on sopimussisällön suunnitteluun? Mitä etua on kirjata kilpailukielto osakassopimukseen?

 

Yritysverotuksen muutokset koskevat kaikkia Suomessa toimivia yrityksiä. Kattava tietopaketti yritysverotuksen muutoksista selkokielellä ja käytännön läheisellä otteella kattaa tärkeimmät ajankohtaiset asiat.

 

Yritysrakenteen muutosten tuomat mahdollisuudet -koulutuksessa käymme läpi mahdollisuudet yritysrakenteen muuttamiseen, erilaisten muutostapojen tärkeimmät kohdat ja kompastuskivet. Erityisesti kiinnitämme huomiota mitä etuja muutoksilla saavutetaan. 

Copyright Serenum Oy  /  Tietosuojaseloste  /  Palvelun toteutus: JPmedia