Julkisyhteisöille

Varautuminen on vahvuutta.

Ota yhteyttä

Ethän ole robotti? Syötä alapuolella oleva numerosarja.

Julkisyhteisöille

Asiantunteva taustamateriaalin valmistelu päätöksenteon tueksi

Julkisyhteisöjen ja julkisomisteisten yhtiöiden päätöksen teko sujuu hyvin, kun materiaalit on valmisteltu hyvin. Lainmukainen sisältö, informatiivinen ja asiantuntevasti laadittu taustamateriaali helpottavat päätöstentekoprosessia. Samalla se varmistaa, että asiat tehdään lainmukaisesti ja yhtiöoikeutta noudattaen ja sillä tavoin helpottaen päätöksenteossa mukana olevien työtä. Osaavan henkilökuntamme valmistelutyö mahdollistaa teknisesti helpon ja mahdollisimman sujuvan prosessin mm. lautakunnissa, hallituksissa ja valtuustoissa.

Oikea siirtohinnoittelu markkinaehtoisuuden varmistajana

Palvelemme myös kuntakonserneja ja niiden alla toimivia julkisomisteisia yrityksiä varmistamalla toiminnan markkinaehtoisuutta. Jotta toiminta olisi yhtiöoikeudellisesti ja verotuksellisesti lain- ja oikeudenmukaista, on hyvä varmistaa, että tehdyt sopimukset ja sisäinen hinnoittelu (siirtohinnoittelu) ovat oikein. Myös sopimusehtojen tarkistaminen on hyvä tehdä säännöllisin välein ja erityisesti muutostilanteissa. Asiantuntevan henkilökuntamme avulla varmistatte, että toiminta on markkinaperusteista ja vältytte harmittavilta takaiskuilta.

Laki-ja veroasiantuntija kunnan ja kaupungin toiminnan tukena

Tarjoamme kunnille ja kaupungeille oikeudellista neuvontaa laki- ja veroasioissa. Julkisomisteisia yhtiöitä autamme esimerkiksi yhtiöjärjestysten laatimisessa ja päivittämisessä ja osakassopimusten laatimisessa tai muutoksissa. Meidän puoleemme voitte kääntyä myös esimerkiksi työsuhdeasioiden lainmukaisuuden varmistamisessa, valtiontuki- ja kilpailuneutraliteettiasioissa sekä erilaisissa hankinta-asioissa.  Olemme tukena myös mahdollisissa riitatilanteissa.

Copyright Serenum Oy  /  Tietosuojaseloste  /  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet