Julkisyhteisöille

Varautuminen on vahvuutta.

Ota yhteyttä

Ethän ole robotti? Syötä alapuolella oleva numerosarja.

Julkisyhteisöille

Asiantunteva taustamateriaalin valmistelu päätöksenteon tueksi

Julkisyhteisöjen ja julkisomisteisten yhtiöiden päätöksen teko sujuu hyvin, kun materiaalit on valmisteltu hyvin. Lainmukainen sisältö, informatiivinen ja asiantuntevasti läpikäyty taustamateriaali helpottavat päätöstentekoprosessia. Samalla se varmistaa, että asiat tehdään lainmukaisesti ja yhtiöoikeutta noudattaen ja sillä tavoin helpottaen päätöksen teossa mukana olevien työtä. Osaavan henkilökuntamme valmistelutyö mahdollistaa teknisesti helpon ja mahdollisimman sujuvan prosessin mm. lautakunnissa, hallituksissa ja valtuustoissa.

Oikea siirtohinnoittelu markkinaehtoisuuden varmistajana

Palvelemme myös kuntakonserneja ja niiden alla toimivia julkisomisteisia yrityksiä varmistamalla toiminnan markkinaehtoisuutta. Jotta toiminta olisi yhtiöoikeudellisesti ja verotuksellisesti lain- ja oikeudenmukaista, on hyvä varmistaa, että tehdyt sopimukset ja sisäinen hinnoittelu (siirtohinnoittelu) ovat oikein. Myös sopimusehtojen tarkistaminen on hyvä tehdä säännöllisin välein ja erityisesti muutostilanteissa. Asiantuntevan henkilökuntamme avulla varmistatte, että toiminta on markkinaperusteista ja vältytte harmittavilta takaiskuilta.

Laki-ja veroasiantuntijan avulla yhdistyksen toiminnan tukena

Tarjoamme kunnille ja kaupungeille oikeudellista neuvontaa laki- ja veroasioissa. Autamme myös yhtiöjärjestysten  laatimisessa ja päivittämisessä, nimenkirjoitusoikeuksien lainmukaisuuden selvittämisessä, osakkeiden lunastustilanteiden vaikutusten analysoimisessa ja kaikissa osakassopimuksen muutoksia koskevissa asioissa. Meidän puoleemme voitte kääntyä myös esimerkiksi työsuhdeasioiden lainmukaisuuden varmistamisessa, valtiontuki- ja kilpailuneutraliteettiasioissa sekä erilaisissa hankinta-asioissa.  Olemme tukena myös mahdollisissa riitatilanteissa.

Copyright Serenum Oy  /  Tietosuojaseloste  /  Palvelun toteutus: JPmedia