Taloudellisen työnantajan käsite rantautumassa myös Suomeen

Nykytiedolla taloudellisen työnantajan käsite on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alusta . Muutoksella on tarkoitus laajentaa Suomen verotusoikeutta ulkomailta Suomeen töihin tulevalle työntekijälle maksettavaan palkkaan. Muutos lisää raportointivelvollisuuksia sekä ulkomaiselle ”oikealle” työnantajalle että Suomessa sijaitsevalle taloudelliselle työnantajalle. Tähän saakka suomalaisille on lisätöitä aiheuttanut tämä, muun muassa Ruotsissa jo aiemmin käyttöönotettu verotuksen työkalu.

Lue lisää klikkaamalla tekstiä

Ruotsissa on jo vuoden 2021 alusta otettu käyttöön taloudellisen työantajan käsite. Tällä on vaikutuksia Ruotsissa työskentelevien työmatkalaisten kuten myös heidän työnantajiensa verotukseen.  Taloudellisella työnantajalla tarkoitetaan tosiasiallista tahoa, jonka johdon ja valvonnan alla työntekijä suorittaa työpanoksensa. Rajanveto toteutetaan työskentelypäivien perusteella ja työnantajuuden raja ylittyy, mikäli ulkomaalainen työskentelee Ruotsissa yhtäjaksoisesti yli 15 työpäivää kerrallaan tai yli 45 vrk vuodessa. Tähän ei vaikuta se, että työntekijän työsopimus on voimassa ulkomaisen yhtiön kanssa.

 

Ulkomaisesta työntekijästä tulee jo ensimmäisestä päivästä Ruotsissa verovelvollinen, mikäli hänen työpanoksensa hyödyttää ruotsalaista taloudellista työnantajaa. Verovelvollisuuden syntyminen realisoi ulkomaiselle ”oikealle” työnantajalle täysimittaiset rekisteröitymis-, ennakonpidätys-, sekä raportointivelvoitteet Ruotsiin. Mikäli taloudellisen työnantajan käsite ei tule sovellettavaksi, eli henkilö työskentelee ulkomaisen yhtiön johdossa ja valvonnassa, noudatetaan verovelvollisuuden syntyrajana vanhastaan voimassa ollutta 183 päivän sääntöä. Tällöin Ruotsi ei verota ulkomaalaisyrityksen ulkomaalaisen työntekijän palkkaa Ruotsissa tehdystä työstä, jos oleskelu ei ylitä 183 päivää perättäisen 12 kk:n aikana, eikä ulkomaalaisella työnantajalla ole Ruotsissa kiinteää toimipaikkaa. Kun Ruotsi ei verota palkkaa, ei ”oikealle” työnantajalle synny raportointivelvoitteita.

 

Suomessa taloudellisen työnantajan käsite on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 2023 alusta. Tarkoituksena on laajentaa Suomen verotusoikeutta ja toteutuessaan se lisäisi velvoitteita ulkomaalaiselle työnantajalle- ja työntekijälle sekä suomalaiselle ” taloudelliselle työnantajalle”. Käsitteen piiriin kuuluisivat niin konsernien sisäiset järjestelyt kuin myös toisistaan riippumattomien tahojen väliset sopimukset.

 

Nykyisellään, jos työntekijän asuinvaltio on muu kuin Suomi, verotusmahdollisuus syntyy Suomessa vain, jos 1) kyse on työvoiman vuokrauksesta, 2) ulkomaisella työantajalla on Suomessa kiinteä toimipaikka tai jos 3) työntekijä oleskelee Suomessa yli 183 päivää verosopimuksesta riippuen joko kalenterivuoden tai 12 kuukauden aikana. Jatkossa Suomen verotusoikeus olisi mahdollinen tilanteissa, joissa ulkomaiseen yritykseen työsuhteessa oleva työntekijä työskentelee Suomessa ja todellinen työnjohto ja valvonta toteutuisi Suomessa työn teettäjän toimesta ja työskentely koituisi suoraan työn teettäjän hyödyksi.

 

Toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, Suomen esitysluonnoksessa ei esitetä aikarajoja. Tämä tarkoittaisi sitä, että mahdollisesti jo yhdenkin päivän työskentely aiheuttaisi raportointivelvoitteen. Tätä kritisoitiin laajasti hallituksen esityksen luonnoksesta annetuissa asiantuntijalausunnoissa. Vaikka kyseessä on vasta luonnos, suosittelemme yrityksiä kuitenkin kartoittamaan omaa tilannettaan jo etukäteen.

Copyright Serenum Oy  /  Tietosuojaseloste  /  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet